Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε