Αστική ευθύνη και ασφαλιστικές συμβουλές για χώρους εστίασης

Οι επιχειρήσεις εστίασης βάλλονται από παντού με αποτέλεσμα το ποσοστό ρίσκου λειτουργίας να αυξάνεται με κίνδυνο την απώλεια περιουσίας και πολλές φορές το κλείσιμο της επιχείρησης. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τροφικής δηλητηρίασης, καθώς και σοβαρών τραυματισμών είναι καθημερινά ορατός στους έντονους ρυθμούς εργασίας στις επιχειρήσεις εστίασης.
Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να προστατεύσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας ?
Η προστασία του συμφέροντος  αποτελεί για κάθε επαγγελματία δικαίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα. Αποτελεί συνοπτικά την σημαντικότερη πράξη ευθύνης.
Συμβουλές για την προστασία του συμφέροντος είναι η υπηρεσία που θα σας προσφερθεί, σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό σεμινάριο από έναν ειδικό σύμβουλο στο είδος του.

Θεματολογία

Τι είναι συμφέρον ?
  • Το να αυξήσεις την περιουσία σου 
  • Η απομάκρυνση των ζημιογόνων παραγόντων
  • Η προστασία της περιουσίας σου
  • Αυτά τα οποία μελλοντικά ενδέχεται να σε βλάψουν να μπορείς να τα εμποδίσεις να έρθουν.

Νομικό Πλαίσιο αστικής ευθύνης χώρων εστίασης 

Το πιο ακριβό συμβόλαιο αστικής ευθύνης παραδείγματα ασφαλίστρου αστικής ευθύνης και νομικής προστασίας 
 
Το δακτυλικό αποτύπωμα 

Παροχές

Σημειώσεις σεμιναρίου
Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν