Με ξενοδοχειακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διεθνή Ξενοδοχειακή Διοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει διατελέσει F&B Manager σε διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στο εξωτερικό. Τα τελευταία 10 χρόνια δραστηριοποιείται στην ανωτάτη τουριστική εκπαίδευση ως καθηγητής κοστολόγησης και F&B Management, αλλά παράλληλα και στο επιχειρείν ως ιδρυτής της online πλατφόρμας κοστολόγησης τροφίμων και ποτών CostoMenu.