Απαραίτητη εφαρμογή (CostoMenu) για κάθε επιχείρηση. Άλλαξε εντελώς η φιλοσοφία της επιχείρησής μου.