Ενδιαφέρον, ακόμα και για ανθρώπους που γνωρίζουν, καθώς και το application του CostoMenu, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή κτίσης.