Πολύ καλή μεταδοτικότητα,πραγματική εκπαίδευση στην σημερινή πραγματικότητα