Ένα σεμινάριο που είχε ενδιαφέρον ως το τέλος, χωρίς να θέλεις να φύγεις. Συγχαρητήρια πρώτη φορά που πήρα κάτι από σεμινάριο.