Πολύ καλή εμπειρία από έναν έμπειρο άνθρωπο του κλάδου.