Το F&B Costing έβαλε σε τάξη τις γνώσεις μου γύρω από το food costing.